Контакт

Сеп Ференца 3, Суботица, Србија
024/552-800
секретаријат@јкп-стадион.рс
ПИБ: 100847243
Матични број: 08547718
Број рачуна: 160-379461-85 Банца Интеса
Законски заступник: дипл.ецц Тамара Димитриоски

Контактирајте нас

Пошаљи