NOVOSTI

O NAMA

JKP “Stadion” je preduzeće koje teži ka zadovoljenju potreba, kako sportista tako i građana, konstantno unapređujući i poboljšavajući uslove u sportskim objektima, čime se u isto vreme poboljšava i kvalitet života naših sugrađana. Preduzeće na taj način promoviše sport i rekreaciju kao zdrav način života.

DETALJNIJE
Misija JKP Stadion je da svojom ponudom usluga za sportiste, kao i za svakodnevnu rekreaciju, stvori najbolje uslove, te da u sklopu svojih mogućnosti pruži najbolje usluge kao i prijatan ambijent za korisnike istih.
Svrha preduzeća je da racionalnim, a kvalitetnim i učinkovitim delovanjem doprinese razvoju našeg grada kako bi isti kao mesto življenja bio ugodna i poželjna životna sredina.
Vizija JKP „Stadion“-a je da bude preduzeće koje postavlja više standarde u održavanju i upravljanju sportskim objektima u oblasti sporta, odnosno preduzeće koje posluje u skladu s vremenom
Cilj preduzeća je da se uz stručan i motivisan kadar stalnim ulaganjem i dobrim poslovanjem raspoloživa sredstva racionalno iskoriste u cilju stvaranja što boljih uslova za sport i rekreaciju na teritoriji Grada.