JKP ``Stadion``

Osnovni podaci o preduzeću:

Naziv: Javno Komunalno Preduzeće „Stadion“
Direktor: Tamara Dimitrioski – Biografija 
Adresa: Ferenca Sepa 3,  Subotica 24000
Telefon: 024 / 552 800
Fax:024 / 552 800
E-mail: sekretarijat@jkp-stadion.rs/lat
PIB: 100847243
Matični br 08547718
Šifra delatnosti: 9311
Tekući račun: 160-379461-85 Banka Intesa

Naša firma u slikama

Poštovani,

Velika je čast i privilegija biti na čelu ovog preduzeća koji ima uspešnu i dugogodišnju tradiciju. Kroz istoriju JKP „Stadion“ Subotica prošlo je na hiljade sportista i rekreativaca koji su danas vredni i uspešni članovi društva.

Ponosni smo na toplu dobrodošlicu koju pružamo našim korisnicima i svima onima koji su zainteresovani za naš rad i uspeh. U JKP „Stadion“ negujemo zdrave odnose kroz druženje i kreativan timski rad.

Svi zaposleni svakodnevno su pred novim i drugačijim izazovima, koje uspešno rešavamo stvarajući zdravu atmosferu, podsticanje i razvijanje dobrih navika. Biti deo ovog kolektiva velika je čast i privilegija jer je naš moto, koji nas je vodio kroz uspehe svih ovih godina, bio uvek jedan jedini, a to je: Zajedno smo najjači.

Tamara Dimitrioski
dipl. oec.

Članovi Nadzornog Odbora:

Sabolč Halaši, predsednik NO (biografija)
Marina Čović, član (biografija)
Boris Vugdelija, Unutrašnji član (biografija)

Organizaciona struktura – šema

Organizaciona struktura JKP Stadion Subotica
0
Objekata
0
Zaposlenih
0
Zadovoljnih korisnika godišnje

NAŠI PARTNERI